Poistenie

Právne služby


Veľmi dôležitou oblasťou pri kúpe či predaj nehnuteľnosti sú právne služby. Naši právnici pre klientov pripravia rezervačné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, kúpne zmluvy, návrhy na vklad do katastra. Sme tiež pripravení pomôcť vysporiadať dedičské konania. Poskytujeme tiež služby mediátora na riešenie prípadných sporov spojených s potrebou dosiahnutia dohody pri viacerých vlastníkov bytov, ktorí vlastnia predávajúcu nehnuteľnosť.Kúpnopredajná
zmluva


Rezervačná
zmluva


Zmluva
o budúcej zmluve


Návrh na vklad
do katastra