Výkon správy

Výkon správy


Dôležitou oblasťou sa zvlášť pri novostavbách bytových domov stavaných developermi, stáva po kúpe bytu, otázka výkonu správy tohto bytového domu. V Centre bývania poskytujeme záujemcom informácie aj o možnostiach spravovania týchto bytových domov. Správcovská spoločnosť ERES property, s.r.o, má v Centre bývania svojho zástupcu, ktorý vysvetlí záujemcom o správu, podstatu výkonu správy bytového domu profesionálnou správcovskou spoločnosťou alebo prostredníctvom SVB. Dôležitú oblasť výkonu správy predstavujú náklady na prevádzku bytu, ako aj informovanosť vlastníka bytu o podstatných otázkach života bytového domu, počnúc ekonomickou a končiac technickou oblasťou. Tieto aspekty výkonu správy sú práve veľmi silnou stránkou spoločnosti ERES property, s.r.o, ktorá patrí medzi leadrov v poskytovaní týchto služieb. Tieto služby je spomínaná spoločnosť schopná poskytnúť záujemcom na celom území SR.